Oblíbené odkazy
Výpočetní technika v dnešní době představuje především počítač. Výpočetní operace nejsou však nijak nové. V době před moderními počítači lidé používali nástroje, které jim výpočty velmi usnadňovaly, například tabulky (násobků, logaritmů, trigonometrických funkcí, úmrtnosti a podobně) nebo jednoduché mechanické pomůcky. Společnost se vyvíjí obrovským tempem, od poloviny 20. století se pro potřeby armády, vědy a technických oborů začaly rozvíjet elektronické počítače. Během posledních 20 let se výpočetní technika neuvěřitelným tempem rozvíjí. V současnosti již zasáhla do všech odvětví lidské činnosti a stala se nezbytnou součástí našeho života.